Kozaklıda Hastanemiz Yok Bizim

Yıl dokuz yüz yetmiş dokuzlar idi
Kozaklı da hastanemiz yok bizim
Sözde temel hiçbir türlü bitmedi
Kozaklı da hastanemiz yok bizim

Her dört yılda seçimde uğruyorlar
Koyun gibi sayarak sürüyorlar
Fukaranın hep sırtından yiyorlar
Kozaklı da dertlerimiz çok bizim

Gelen hasta geri döner evine
İcraat yok bu yetimler sevine
Seçim yakın gelirler oy avına
Kozaklı da sinemizde ok bizim

Nice bitmez çileleri var halkın
Gelişmiş o ülkelere bir bakın
Utanmazlar ateş koyurun yakın
Kozaklı da bu saydığım hak bizim

Doğu gibi hiç farkı yok yöremin
İç Anadolu'mu görmez kör emin
Tuzu cahil bu onmayan yaramın
Kozaklı da nerde hani tok bizim

Sesi çıkmaz boyun eğer yolsuza
Hiçbir düzen hal bırakmaz halsıza
Dili yoksa kim neylesin dilsize
Kozaklı da ev bark varsa yak bizim

Der Yusuf'um ağlar gider kozaklım
Düşündükçe beyinim şaşar buz aklım
İçerimde isyan patlar ey halkım
Kozaklı da yüreğimiz çok bizim

Yusuf Ter 17.03.07
Saat 23:44 İsviçre

© 2010 Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz web sitesi oluşturun!Webnode